Бізнес очікує на збалансований законопроєкт про НКРТ

7 травня Міністерство інфраструктури України оприлюднило нову версію законопроєкту «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту». Хоча Європейська Бізнес Асоціація усіляко підтримує створення незалежного регулятора на ринках транспортних послуг, експерти Асоціації не готові підтримати підготовлений Міністерством документ у запропонованій редакції. Обговорення Законопроєкту триває з 7 травня 2020р. по 8 червня 2020р.

Зауваження і пропозиції до проєкту Закону можна направляти до Мінінфраструктури на поштову адресу: 01135, м. Київ, пр-т. Перемоги, 14, та на електронну адресу: obgovorennia@mtu.gov.uag.zhukova@mtu.gov.ua.

Бізнес вже надавав свої пропозиції до концепції створення такого органу, проте вони, на жаль, не знайшли відображення в опублікованій наразі версії документу. Ми продовжуємо наполягати на незалежному статусі НКРТ як органу, який повинен неупереджено здійснювати перегляд тарифної політики суб’єктів природних монополій. 

Отже, у законопроєкті мають бути закріплені відповідні гарантії незалежності, зокрема, щодо спеціального статусу органу, порядку добору, призначення та звільнення голови та членів НКРТ, порядку фінансування тощо. На думку експертів, запропонована модель фінансування НКРТ ставить під сумнів незалежність регулятора, а отже, має бути переглянута. 

Важливо чітко визначити межі компетенцій НКРТ – повноваження нового органу не мають розповсюджуватися на регулювання cуб’єктів на суміжних ринках у сфері транспорту. До того ж, нова редакція законопроєкту належним чином не встановлює повноваження НКРТ щодо регулювання тарифів на послуги, які оплачуються у складі портових зборів, а також щодо контролю за цільовим використанням коштів від портових зборів.

Експерти Комітету з логістики надіслали свої детальні пропозиції та зауваження до Міністерства та сподіваються на доопрацювання документу з залученням бізнес-спільноти. Інакше, прийняття законопроєкту у поточній редакції не призведе до створення дійсно незалежного регулятора у галузі.

Нагадаємо, що Стаття 2. Законопроєкту визначає статус Регулятора

 1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту – постійно діючий центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, метою діяльності якого є державне регулювання, моніторинг та контроль у сфері транспорту (далі – Регулятор);

2. Регулятор  утворюються, реорганізуються та ліквідуються Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України;  

3. Регулятор є юридичною особою публічного права, має відокремлене майно, що є державною власністю, рахунки в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням. 

Стаття 5 визначає повноваження та функції Регулятора

1. Регулятор, відповідно до покладених завдань здійснює такі функції:

1) встановлює тарифи (збори, плату) на послуги, що надаються суб’єктами регулювання, згідно із законодавством та з дотриманням вимог нормативних документів міжнародних організацій, членом яких є Україна (крім тарифів, які регламентуються нормативними документами міжнародних організацій, членом яких є Україна);

Перелік послуг, що надаються суб’єктами господарювання, що проводять діяльність на суміжних ринках у сфері залізничного транспорту, тарифи (збори, плата) на які встановлюються Регулятором, визначаються Кабінетом Міністрів України.

2) здійснює:

державне регулювання цін послуг, що надаються суб’єктами регулювання в межах визначених повноважень та контроль за їх дотриманням;

нагляд за рівноправним доступом до стратегічної інфраструктури;

затвердження інвестиційних програм оператора інфраструктури залізничного транспорту;

розгляд скарг стосовно рівноправного доступу до стратегічної інфраструктури, під’їзних колій, розподілення пропускної спроможності стратегічної інфраструктури, рівня та/або структури тарифу на обов’язкові послуги з доступу до стратегічної інфраструктури;

погодження порядку рівноправного доступу до стратегічної  інфраструктури;

постійний моніторинг кон’юнктури ринку послуг, що надаються суб’єктами регулювання, порівняно з міжнародним ринком надання таких послуг та з урахуванням інших факторів, що можуть впливати на тарифну політику у сфері транспорту;

контроль за наданням власниками  під’їзних колій доступу до них іншим юридичним особам та фізичним особам-підпрмємцям;

затвердження порядку зарахування коштів на спеціальний рахунок оператора інфраструктури залізничного транспорту від інвестиційної складової тарифу на обов’язкові послуги з доступу до стратегічної інфраструктури, контроль за його дотриманням та цільовим використанням цих коштів;

затвердження правил розгляду звернень споживачів;

прийняття Методики формування тарифу на обов’язкові послуги доступу до стратегічної інфраструктури та контроль за її застосуванням;

прийняття Методики розрахунку розмірів ставок портових зборів;

3) розробляє та вносить Кабінетові Міністрів України в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства про природні монополії;

4) опрацьовує  проєкти актів законодавства з питань, віднесених до його компетенції;

5) подає відповідним органам державної влади, зокрема центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту, місцевим органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування тощо, пропозиції щодо укладення державних контрактів, розроблення стандартів і показників якості послуг, що надаються суб’єктами регулювання, та пропозиції щодо регулювання інвестиційних процесів у сфері надання послуг суб’єктами регулювання;

6) інформує громадськість через засоби масової інформації про свою діяльність і діяльність суб’єктів регулювання;

7) публікує щорічні доповіді про результати своєї діяльності та діяльності суб’єктів природних монополій у сфері транспорту та суб’єктів регулювання;

8) передає до відповідних органів державної влади матеріали про порушення суб’єктами регулювання, законодавства та пропозиції щодо їх усунення;

9) приймає в межах своїх повноважень рішення, які є обов’язковими для виконання суб’єктами регулювання, зокрема щодо вжиття заходів для сприяння ефективній конкуренції на ринку транспорту та забезпечення його належного функціонування;

10) надає рекомендації оператору інфраструктури залізничного транспорту щодо внесення змін до порядку доступу до стратегічної інфраструктури з метою дотримання принципу недискримінаційності;

11) організовує проведення науково-технічних та аналітичних досліджень з питань, що належать до її компетенції;

12) здійснює в межах своїх повноважень співробітництво з відповідними органами іноземних держав;

13) формує реєстри суб’єктів регулювання.

 До складу Регулятора входять шість членів та Голова.

За інформацією EBA

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s