“Єдине вікно” встановили на провітрювання: законопроект прийнято у першому читанні

Напередодні святкових днів, ВРУ прийняла у першому читанні Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо запровадження механізму “єдиного вікна” та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України.  Силу силенну змін зазнають й інші закони України

На сьогодні в Митному кодексі України є лише згадка про «єдине вікно». В частині четвертій статті 319 вказано, що контроль за переміщенням через митний кордон України окремих видів товарів, що проводиться іншими державними органами, здійснюється за принципом “єдиного вікна” відповідно до міжнародної практики та рекомендацій міжнародних організацій із застосуванням єдиної з органами доходів і зборів інформаційно-телекомунікаційної системи. Проте зазначене положення Митного кодексу України практично неможливо імплементувати без деталізації та внесення змін до інших законів України.

У пояснювальній записці до Законопроекту №7010 йдеться: “У серпні 2016 року Урядом зроблено перший крок для запровадження «єдиного вікна», проте функціонування та розвиток цього механізму практично унеможливлюється відсутністю необхідних законодавчих змін.  Так, за даними Аналітичного звіту «Спрощення процедур торгівлі в Україні: оцінки та очікування бізнесу – 2017» (надалі – Аналітичний звіт), підготовленого Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій, використання принципу «єдиного вікна» ще не набуло широкого поширення – лише 20% опитаних підприємств повідомили, що мають досвід проходження митних формальностей з використанням цього принципу. Залишається поширеною практика надання документів одночасно в паперовій та електронній формі. Необхідність дублювання подачі документів ще й у паперовій формі пояснюється існуючими законодавчими та нормативним вимогами. Для 52% опитаних експортерів та 54% опитаних імпортерів витрати часу на митниці не змінились. Таким чином, досі не досягнута головна мета створення механізму «єдиного вікна» – спрощення процедур торгівлі та скорочення часових витрат бізнесу на здійснення процедур оформлення  товарів за рахунок однократного подання підприємством уніфікованого набору відомостей, які повинні використовуватися усіма контролюючими органами, через «єдине вікно».

Законопроектом пропонується внести зміни до низки законів, зокрема:

1) Митного кодексу України щодо:

– визначення терміну “механізм “єдиного вікна” та врегулювання порядку його реалізації;

– застосування органами доходів і зборів під час здійснення митних процедур інформації із державних реєстрів про товари, які контролюються;

– віднесення до обов`язків Державної фіскальної служби визначати коди згідно з УКТ ЗЕД товарів, щодо переміщення яких через митний кордон України встановлені заборони або обмеження, та вести і оприлюднювати на своєму сайті переліки таких заборон або обмежень;

– застосування понять “санітарні, фітосанітарні заходи” при проведенні державних видів контролю;

– встановлення норми щодо здійснення випуску товарів, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту) тільки після проведення передбачених для кожного товару санітарних, фітосанітарних заходів;

2) Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”, “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”, “Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори”, “Про видавничу справу”, “Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту”, “Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту”, “Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну”, “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання”, “Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів”, “Про охорону прав на сорти рослин”, Декрету КМУ “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” щодо:

– отримання митницями в електронній формі дозвільних документів від уповноважених державних органів, що видають такі документи, з використанням механізму “єдиного вікна”;

– здійснення митницями відповідних митних формальностей на підставі такої інформації;

3) Закону України “Про радіочастотний ресурс України” щодо:

– отримання митницями в електронній формі відповідних дозвільних документів або інформації про реєстрацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв від уповноважених державних органів, які видають документи або здійснюють реєстрацію, з використанням механізму “єдиного вікна”;

– здійснення митницями відповідних митних формальностей на підставі такої інформації;

– виключення норми про подання документа про підтвердження відповідності при пропуску через митний кордон України або митному оформленні радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв;

4) Закону України “Про насіння та садивний матеріал” щодо передачі повноважень при ввезенні в Україну насіння і садивного матеріалу по контролю за наявністю сертифіката країни-експортера, що засвідчує якість насіння та/або садивного матеріалу, або у відповідних випадках дозвільних документів, які видаються Держпродспоживслужбою, від митниць до територіальних органів Держпродспоживслужби, під час проведення фітосанітарного контролю;

5) Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” (щодо виключення із переліку повноважень Державної екологічної інспекції функції здійснення екологічного й радіологічного контролю товарів та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України);

6) Закону України “Про пестициди і агрохімікати” щодо:

– здійснення митницями контролю за наявністю необхідних дозвільних документів або інформації про державну реєстрацію пестицидів і агрохімікатів, що ввозяться в Україну, замість діючої процедури перевірки таких документів або інформації про реєстрацію підрозділами Держекоінспекції під час проведення екологічного контролю;

– отримання митницями в електронній формі дозвільних документів або інформації про реєстрацію пестицидів і агрохімікатів від уповноваженого державного органу, який видає такі дозволи або здійснює реєстрацію, з використанням механізму “єдиного вікна”;

– здійснення митницями відповідних митних формальностей на підставі такої інформації;

7) Закону України “Про відходи” щодо:

– здійснення митницями контролю за наявністю необхідних дозвільних документів при транскордонному перевезенні небезпечних відходів, замість діючої процедури перевірки таких документів підрозділами Держекоінспекції під час проведення екологічного контролю;

– отримання митницями в електронній формі дозвільних документів від уповноваженого державного органу, який видає такі документи, з використанням механізму “єдиного вікна”;

– здійснення митницями відповідних митних формальностей на підставі такої інформації;

8) Закону України “Про рослинний світ” щодо:

– здійснення митницями контролю за наявністю необхідних дозвільних документів під час переміщення через митний кордон України об’єктів рослинного світу, замість діючої процедури перевірки таких документів підрозділами Держекоінспекції під час проведення екологічного контролю;

– отримання митницями в електронній формі дозвільних документів від уповноваженого державного органу, який видає такі дозволи, з використанням механізму “єдиного вікна”;

– здійснення митницями відповідних митних формальностей на підставі такої інформації;

9) Закону України “Про тваринний світ” щодо:

– здійснення митницями контролю за наявністю необхідних дозвільних документів під час переміщення через митний кордон України об’єктів тваринного світу, замість діючої процедури перевірки таких документів підрозділами Держекоінспекції під час проведення екологічного контролю;

– отримання митницями в електронній формі дозвільних документів від уповноваженого державного органу, який видає такі документи, з використанням механізму “єдиного вікна”;

– здійснення митницями відповідних митних формальностей на підставі такої інформації;

10) Закону України “Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів” щодо:

– здійснення митницями контролю за наявністю необхідних дозвільних документів або інформації про державну реєстрацію ГМО, а також продукції, виробленої із застосуванням ГМО, що ввозяться в Україну, замість діючої процедури перевірки таких документів або інформації про реєстрацію підрозділами Держекоінспекції під час проведення екологічного контролю;

– отримання митницями в електронній формі дозвільних документів або інформації про реєстрацію ГМО, а також продукції, виробленої із застосуванням ГМО, від уповноважених державних органів, які видають такі дозволи або здійснюють реєстрацію, з використанням механізму “єдиного вікна”;

– здійснення митницями відповідних митних формальностей на підставі такої інформації;

11) Закону України “Про прикордонний контроль”, “Про Державну прикордонну службу України” (щодо передачі повноважень органам Державної прикордонної служби по здійсненню радіологічного контролю товарів та транспортних засобів, які ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту);

12) Закону України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів” (щодо надання повноважень морському рибному порту по забезпеченню дотримання законодавства про охорону навколишнього природного середовища, у тому числі шляхом здійснення контролю за скиданням водними транспортними засобами забруднюючих речовин в районі водокористування, замість діючої процедури здійснення таких заходів підрозділами Держекоінспекції під час проведення екологічного контролю транспортних засобів);

13) Закону України “Про морські порти України” (щодо надання повноважень адміністрації морських портів по забезпеченню дотримання законодавства про охорону навколишнього природного середовища, у тому числі шляхом здійснення контролю за скиданням водними транспортними засобами забруднюючих речовин в районі водокористування, замість діючої процедури здійснення таких заходів підрозділами Держекоінспекції під час проведення екологічного контролю транспортних засобів);

14) Закону України “Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей” щодо:

– спрощення процедури ввезення в Україну культурних цінностей; виключення положень про контроль за ввезенням на митну територію України культурних цінностей (у тому числі з метою транзиту) у формі попереднього документального контролю);

– отримання митницями в електронній формі дозвільних документів від уповноваженого державного органу, який видає такі документи, з використанням механізму “єдиного вікна”;

– здійснення митницями відповідних митних формальностей на підставі такої інформації;

15) Закону України “Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України” (щодо виключення екологічного, радіологічного контролю із переліку видів державного контролю, за проведення яких у пунктах пропуску через державний кордон України справляється єдиний збір; застосування понять “санітарні, фітосанітарні заходи”);

16) Закону України “Про перевезення небезпечних вантажів” (щодо встановлення норми про виконання центральними органами виконавчої влади у галузі екології, природних ресурсів, охорони здоров’я інших функцій, визначених законодавчими актами з питань перевезення небезпечних вантажів (замість діючої норми про виконання функцій, встановлених законодавством);

17) Закону України “Про ветеринарну медицину” щодо:

– уточнення терміну “ветеринарно-санітарні заходи”;

– оптимізації процедур при проведенні ветеринарно-санітарного контролю у разі експорту товарів;

– взаємодії з використанням механізму “єдиного вікна” контролюючого органу, який здійснює ветеринарно-санітарний контроль, з митницями та підприємствами при проведенні цього державного контролю товарів;

18) Закону України “Про карантин рослин” щодо:

– оптимізації процедур при проведенні фітосанітарного контролю у разі експорту товарів;

– взаємодії з використанням механізму “єдиного вікна” контролюючого органу, який здійснює фітосанітарний контроль, з митницями та підприємствами при проведенні цього державного контролю товарів;

19) Закону України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів” щодо оптимізації процедур при проведенні державного контролю харчових продуктів у разі їх експорту;

20) Закону України “Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин” щодо взаємодії з використанням механізму “єдиного вікна” контролюючого органу, який здійснює державний контроль харчових продуктів, з митницями та підприємствами при проведенні цього державного контролю товарів;

21) Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” (щодо оптимізації процедур при проведенні санітарно-епідеміологічного нагляду у разі ввезення товарів на митну територію України, зокрема здійснення такого нагляду після випуску у вільний обіг товарів під час їх реалізації, використання);

22) Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб” (щодо оптимізації процедур при проведенні санітарно-епідеміологічного нагляду у разі ввезення товарів на митну територію України);

23) Закону України “Про державний кордон України”, “Про гуманітарну допомогу”, “Про прикордонний контроль”, “Про створення вільної економічної зони “Крим” та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України” (щодо застосування понять “санітарні, фітосанітарні заходи”).

В разі прийняття Законопроекту 7010 заплановано скоротити кількості контролюючих органів на кордоні за рахунок:

1) покладення на посадових осіб митниць обов’язків щодо перевірки дозвільних документів, які на сьогодні перевіряються посадовими особами Державної екологічної інспекції;

2) покладення на посадових осіб Державної прикордонної служби обов’язків щодо перевірки рівня радіоактивного забруднення транспортних засобів та вантажів, що ввозяться на митну територію України, які на сьогодні здійснюються посадовими особами Державної екологічної інспекції;

3) скасування санітарно-епідеміологічного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон, який на сьогодні фактично зведений до отримання «висновку» – дозвільного документа, що видається на підставі заяви з доданими документами та жодним чином не свідчить про проведення реальної перевірки конкретного товару. Більше того, такий висновок має строк дії до 5 років!

В пояснювальній записці йдеться: “Враховуючи вищезазначене, висновок санітарно-епідеміологічної експертизи не є документом, що свідчить про безпечність конкретної партії товарів та на сьогодні являється виключно бюрократичною перешкодою для міжнародної торгівлі і як дозвільний документ для імпорту повинен бути ліквідований. Натомість, з метою удосконалення законодавства про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення та оптимізації процедури проведення санітарно-епідеміологічного нагляду відповідними змінами до статті 16 Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” та статті 28 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб” пропонується встановити, що:

– санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється посадовими особами санітарно-епідеміологічної служби на митній території України після митного оформлення товарів, які ввозяться на митну територію України;

– в пунктах пропуску через державний кордон України функції посадових осіб санітарно-епідеміологічної служби обмежуються проведенням профілактичних і протиепідемічних заходів шляхом здійснення медичного огляду пасажирів, екіпажів, бригад тощо, серед яких є особи з симптомами інфекційних хвороб”.

Переглянути документ можна за посилання Законопроект 7010 від 28.07.2017

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s