Збірні вантажі, LDM і таксаційна вага

Таксаційна вага, LDM і виставлення рахунків за перевезення в складі збірних партій — та ще цікава логістична “бухгалтерія”.

Транспортування збірних партій вантажів  – це  перевезення в одному транспортному засобі (автомобіль / літак / контейнер) вантажів від різних вантажовідправників в одному напрямку. Коли йдеться про перевезення збірних партій автомобільним транспортом застосовують термін LTL (Less Truck Load), тобто часткове завантаження вантажівки. Коли перевезення потребують використання контейнерів йдеться про LCL (Less Than Container Load), відповідно часткове завантаження контейнеру.

При виставленні рахунків вантажовідправникам за транспортування збірної партії, перевізник буде враховувати масу (т) та об’єм (м3) кожного з вантажів. А оскільки транспортний засіб (ТЗ) може одночасно перевозити могильну плиту та кукурудзяні палички, логічним видається масо-габаритні значення вантажів розрахувати через умовну масу відправлення (т/м3). Тобто рахунок за перевезення вантажу в складі збірної партії буде виставлено кожному вантажовідправнику за розрахунковою масою його відправлення (або як ще називають, таксаційною вагою вантажу).

Слова різні, сутність однакова

Отже, розрахункова (умовна) маса відправлення визначається співвідношенням фактичної маси вантажу до коефіцієнту використання вантажопідйомності ТЗ.

Ви можете цей показник знати за іншими назвами:

  • розрахункова вага вантажу. Що з одного боку трохи дивно, оскільки вага – це сила, з якою предмет здійснює тиск на поверхню і вимірюється в Ньютонах. Натомість маса – є фізичною величиною, що власне показує кількість речовини в предметі, напряму залежить від щільності матеріалу і вимірюється в кг, т. З другого боку, сила силенна транспортної документації вміщує словосполучення вага нетто /брутто поряд із маса нетто / брутто. Тож лишимо це як є;
  • умовна розрахункова тонна;
  • об’ємна (габаритна) вага вантажу;
  • таксаційна вага вантажу (вага таксації вантажу).

В будь якому випадку, всі ці назви мають однакову дефініцію і суто за фізичними властивостями є щільністю, тобто показують масу вантажу (т), що припадає на об’м (м3). А що дійсно відрізняється, так це сам розрахунок таксації вантажу на різних видах транспорту.

 Вантажний автомобільний транспорт

Розрахунок таксації вантажу проводять через так звані навантажувальні метри, або ладо-метри (loading meter, LDM). Ладо-метр – це величина, що визначає масу 1кг вантажу із розрахунку на 1 погонний метр ТЗ. Іншими словами, яку масу вантажу вздовж борта повинна перевозити вантажівка аби не перевищувати допустимі норми.

Визначити LDM можна для будь-якого автомобіля.

Наприклад, визначимо LDM для тентової вантажівки EURO вантажопідйомністю 20 – 24 тони, об’ємом 82м3, довжиною 13,6 м, шириною 2,45 м, висотою 2,4 м.

Для такої вантажівки площа 1LDM = 2,45 м2 (2,45х1 погонний метр) і, відповідно об’єм становить 1LDM = 5,88 м3 (2,45х2,4х1).

Маса навантажувального метра буде 1LDM = 1617 кг (22000 (вантажопідйомність ТЗ) / 13,6); оптимальна розрахункова маса відправлення дорівнюватиме 1LDM = 275 кг/м3 (1617 / 5,88).

В такий спосіб перевізник розраховує для себе оптимальні «нормативні» значення ваги 1м3, які буде прийнято до уваги при виставленні рахунку вантажовідправнику.

В разі якщо вантаж вантажовідправника представлений до транспортування на європалетах розміром 1,2 х 0,8, то 1 європалета займатиме = 0,4 LDM (1,2х0,8 / 1LDM (2,45)).

А отже розрахункова маса відправлення 1 європалети становитиме 0,4LDM х 1617кг = 647кг.

Як зазначалося раніше, саме ця маса відвантаження і є основою для виставлення рахунку при перевезенні. Якщо фактична маса вантажу на палеті перевищує розрахункову масу відправлення, для виставлення рахунку враховують фактичну, і навпаки якщо вага палети вантажовідправника = 400кг, то рахунок буде виставлено за розрахунковою в 647кг.

Щодо автомобільних перевезень, значення таксаційної ваги будуть різними, залежно від ТЗ який використовують для перевезення. Частіше, його приймають на рівні 300 кг/м3, іноді 333, або 250 кг/м3, LDM може бути 1850кг/м3, Epall = 740кг/м3.

Якщо вантажі не палетовані, розрахунок буде мати наступний вигляд.  Маємо збірну партію із 2-х вантажів (2colli) розмірами 1,2х1,3 і масою 700 кг, і 3-х вантажів (3 colli) розмірами 1х0,9, масою 400 кг.

Тоді загальна площа, яку вони займатимуть становитиме 1,2х1,3х2 + 1х0,9х3 = 3,12 + 2,7 = 5,82 м2. Відповідно 5 вантажів різних габаритів займатимуть сумарно 5,82 / 2,45 = 2,37 LDM вантажівки: 2 colli = 1,2х1,3х2 / 2,45 = 1,27 LDM, 3 colli = 1х0,9х3 / 2,45 = 1,1 LDM

Транспортна компанія розраховує оптимальний для неї сумарний показник таксації, тобто розрахункової маси відправлення для 5 colli, який становитиме 2,37х1617 = 3833кг; відповідно для 2 colli = 1,27х1617 = 2053кг (при фактичній масі 1400 кг) і для 3 colli = 1,1х1617 = 1778кг (при фактичній масі відправлення 1200 кг)

По факту, з урахуванням фактичної маси кожного із вантажів, показник таксації (розрахункової маси відправлення) становитиме відповідно для 2 colli = 700х2х1,27 = 1778кг (при фактичному 1400кг) і для 3 colli = 400х3х1,1 =  1320кг (при фактичному 1200кг). Або ж 1400х1,27 + 1200х1,1 = 3098кг (при загальному фактичному значенні 2600кг). Рахунок кожному вантажовідправнику буде виставлено за більшими значеннями ваги, відповідно для 2 colli = 2053 кг, 3 colli = 1778кг.

Авіаперевезення. Врахування обєму. Допоки йшлося лише про  масу 1LDM без врахування так званої еталонної об’ємної ваги. На практиці, багато хто знає про існування еталонних значень об’єму. Наприклад, в Німеччині на автотранспорті еталонними є 300кг/м3, для авіаперевезень це значення становить 167 кг/м3. Треба зазначити, що ці значення знову таки є умовно еталонними, оскільки залежать від об’єму транспортного засобу і його вантажопідйомності.

В авіаперевезеннях вантаж вважається об’ємним якщо 1м3 становить менше 167кг. Цифра взята шляхом простих математичних розрахунків: багажний відсік літака має об’єм 150 м3 і вантажопідйомність 25 000кг. Відповідно на 1 м3 припадає 25 000/150 = 166,66 кг. Саме ця цифра була введена Міжнародною асоціацією повітряного транспорту (IATA), як еталон для розрахунку об’ємних вантажів на авіатранспорті. Відтак, IATA ввела поняття об’ємної і розрахункової ваги. Згідно до правил IATA, таксаційною, розрахунковою вагою вважається більше значення із об’ємної і фактичної ваги.

Фактична вага — це вага вантажу + його упаковка (брутто-вага). Об’ємна вага показує скільки місця у вантажному відсіку літака займає вантаж.

Наприклад, вантаж розмірами — довжина, ширина, висота становить відповідно —1,2х0,8х0,5 м. Цей вантаж об’ємом 0,48м3 множимо на еталонний показник 167 і отримуємо таксаційне значення 0,48х167 = 80,16 кг. Якщо дійсна вага вантажу становить більше цього значення, наприклад, 120 кг, то рахунок за транспортування буде виставлено за 120 кг, в разі якщо дійсна вага вантажу становитиме наприклад 50 кг, то рахунок буде виставлено не за 50, а за 80,16 кг.

«Еталонний» показник буде різним в залежності від виду транспорту:

167 кг/м3 —міжнародні авіаперевезення,

200 – 300 кг/м3 — міжнародні чартерні перевезення,

200 – 400 кг/м3 – автоперевезення.

Окрім того, таксаційне значення може бути розраховано за іншою формулою:

                            довжина х ширина х висота / 5000.

Для попереднього прикладу, матимемо 120х80х50/5000 = 96 кг. Якщо дійсна вага вантажу 120 кг, то рахунок буде виставлено за 120 кг, в разі якщо дійсна вага вантажу 50 кг, рахунок буде виставлено за більшим значенням – 96 кг.

Якщо ви можете зменшити об’єм вантажу за рахунок іншої упаковки (вага незмінна), розрахункові значення зміняться. Припустимо нові габарити вантажу становитимуть 100х60х40, тоді таксаційне авіа значення буде 100х60х40 / 5000 = 48кг.

Зауважте, попереднє було 96 кг, тепер за рахунок упаковки воно становить 48 кг. А відтак, рахунок буде виставлено за 50 кг.

Дільник в 5000 використовують UPS та DHL при здійсненні поштових авіа відправлень. Де 5000 – це мінімальна вага посилки в грамах, що приймається до відправлення транспортним оператором. Втім, у кожного оператора є власні значення, тож пильнувати треба заздалегідь.

P.S. Існує ціла низка ресурсів, де розміщено калькулятори LDM. Про один з таких ми вже розповідали — Goodloading

Підготовлено: Олександра Горбенко

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s